Voorkennis
Windows

Duur
4 x 3 uur

 

 

Certificaat

De Vervolgcursus Access is bedoeld voor gebruikers die relationele databases willen maken, met gekoppelde tabellen willen werken en uitgebreide query's en subformulieren willen samenstellen
versies: XP-2010
Blok 5: Koppelen Blok 7: Query
gekoppelde database berekenvelden
sleutelveld kiezen sommeren, tellen, groeperen
koppelvelden aanbrengen grafieken
query met gekoppelde tabellen speciale query's
formulier met koppelingen toevoeg-, bijwerkquery
opdrachtpdracht Werkopdracht
Werkopdracht
Blok 6: Formulieren Blok 8:
labels, lijnen, rechthoeken database factuur
tekstvakken koppelen tabel factuuritems
beveiligen relaties
standaardwaarden formulier
opdrachtknoppen proeffactuur invullen
aankruisvakjes knop nieuwe factuur
macro maken rapport maken
macro aan knop toewijzen Werkopdracht
Werkopdracht