INFORMATIE

Een database is een meestal grote verzameling gegevens die volgens eenzelfde structuur zijn opgeborgen. Te denken valt aan :

Een databasepakket is speciaal ingericht om de data te beheren en om uit de grote hoeveelheid gegevens snel de gewenste informatie te destilleren.  In geavanceerdere toepassingen kunnen gegevens van tabellen gekoppeld worden (relationele database) zodat krachtige toepassingen ontstaan zoals

Access van Microsoft is op dit moment een actueel databasepakket. Het biedt de voordelen van Windows dus ook het gebruiksgemak, maar is beslist niet simpel. De eenvoudige uitwisseling van gegevens van Access naar andere Windows-pakketten is echter weer een groot voordeel.