Voorkennis
Windows

Duur
6 x 3 uur

 

 

Certificaat

De Basiscursus AutoCAD 2D biedt een algemene kennismaking met AutoCAD PRO en gebruikt daarbij algemene tekentechnieken die voor ieder vakgebied inzetbaar zijn.
versies:
2000-2010
Blok 5: Effectief tekenen Blok 7: Snellere technieken
Het leren werken met commando’s die de effectiviteit verhogen zoals:Verwerken van tekenoefeningen waarin oplossingen worden gezocht voor gelijkende details
Mirror Multiple Copy
Rotate Array, rotated, rectangular
Extend Minsert
Trim Insert,
Change Divide, Measure
Polyline Scale
Werkboekje Osnap Werkboekje Hatch
Blok 6: Symbolen bibliotheek Blok 8 : Meer met minder
Opzet van een tekening voor het werken met blocks, het opzetten van een symbolenbibliotheek en daaraan gekoppelde attribs. Kennismaking met mogelijkheden om de werksituatie aan te passen
werkbalken aanpassen
  werken met aliases
Werkboekje Meten werken met scripts
kennismaking met AutoLisp
  Werkboekje Printen