Voorkennis
Opleiding

Duur
3 uur per blok

 

 

Certificaat

Specialisten kunnen als pilot en als vraagbaak dienen voor collega's en kennen de meer geavanceerde tekstverwerkingstechnieken.
COBRA biedt daarvoor de volgende los te volgen specialistenblokken.
versies: XP-2013
Blok 11 Macro's Daarnaast zijn diverse lesblokken
te volgen rond specifieke technieken
Blok 12: Inhoud en index die in opdracht zijn samengesteld
maar waar ook andere specialisten
Blok 13: Formulieren hun vaardigheden mee kunnen uitbreiden.
Blok 14: Automatische formulieren Desgewenst kunnen op verzoek eigen
toepassingen in individuele lesblokkenworden getraind.
Blok 15: DTP in WORD worden samengesteld en getraind.
 
Blok 16: Werken met bookmarks
De gedetailleerde inhoudsopgave van deze specialistenblokken zijn op aanvraag beschikbaar.