Voorkennis
Basis VBA

Duur
3 x 3 uur

Certificaat

Visual Basic for Applications (VBA) wordt o.a. gebruikt bij het samen stellen van eigen dialoogvensters, menu's, functies als aanvulling op Excel. Veelvuldig terugkerende of arbeidsintensieve handelingen worden met routines in VBA met één druk op de knop uitgevoerd.
versie:
XP  t/m 2013
Blok 1 t/m 3: Zie Visual Basic basiscursus
Blok 4 : VBA Excel Blok 5 : Automatisch jaaroverzicht Blok 6 : Grafieken
VBA-help en begrippen New sheet commando opbouw grafische area's
range selecteren active en select wisselrange definiëren
range naar ander blad kopiëren macroknop maken grafiek genereren
kolommen / rijen tellen userform toevoegen plotarea vergroten
nieuwe range bepalen events programmeren grafiektype ombouwen
opdracht cells printomgeving programmeren Werkopdracht
formulesyntaxstudie VBA Werkopdracht  
waarden en strings    
Werkopdracht